Ansatte

Bamsegruppa

Tina L. Svenningsen

Stilling: Pedagogisk leder

Tina jobber som pedagogisk leder på Bamsebo. Hun er utdannet førskolelærer og har jobbet 14 år i barnehage. Ansatt siden juli 2019.

Eira Roll-Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Eira jobber som pedagogisk medarbeider på Bamsebo. Ansatt siden juli 2019.

Henok Ghebremedhin

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Henok jobber som pedagogisk medarbeider på Bamsebo.

Lisbet Sagplads

Stilling: Pedagogisk medarbeider
lisbet@bakkehaugenbhg.no

Filiz E. Boberg

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Filiz jobber som pedagogisk medarbeider på Bamsebo 4 dager i uken og Ekokrosaur 1 dag i uken. Filiz har utdannelse innen kunst og interiørdesign. Hun har 11 års erfaring fra barnehage. Ansatt siden juli 2019.

Ekrokosaur

Harald Bøe Moen

Stilling: Pedagogisk leder
harald@bakkehaugenbhg.no

Harald er utdannet adjunkt og ønsker å gi barna en trygg,spennende og leken hverdag,der deres ønsker,tanker og behov skal settes i fokus.Ansatt siden 2003.Tar barnehagelærerutdanning på deltid.

Christine Trulssen

Stilling: Pedagogisk leder
909 43 244
christine@bakkehaugenbhg.no

Christine jobber som pedagogisk leder på Ekokrosaur og er stedfortredende styrer ( i Styrers fravær). Christine er utdannet barnehagelærer. Hun er opptatt av omsorg, vennskap og lek i hverdagen. Vektlegger viktigheten av sosial kompetanse og anerkjennelse. Ansatt siden august. 2016.

Dana Vladetic

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Dana jobber som pedagogisk medarbeider på Ekrokosaur.

Filiz E. Boberg

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Filiz jobber som pedagogisk medarbeider på Bamsebo 4 dager i uken og Ekokrosaur 1 dag i uken. Filiz har utdannelse innen kunst og interiørdesign. Hun har 11 års erfaring fra barnehage. Ansatt siden juli 2019.

Andre ansatte

Anniken H. Larssen

Stilling: Daglig leder
472 88 127
bakkehaugen@bakkehaugenbhg.no

Anniken er utdannet førskolelærer og har videreutdannelse innen ledelse og veiledning. Hun har to års erfaring som barnehageassistent og åtte år som pedagogisk leder. Ansatt siden april 2019.