Ansatte

Bamsegruppa

Lillen Stenberg

Stilling: Annet
lillen@bakkehaugenbhg.no

Hege Pettersen

Stilling: Pedagogisk leder
480 20 910
hege.bakkehaugen@barnehage.no

Hege er utdannet førskolelærer og har en mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i psykososiale vansker. Hun er opptatt av å vise omsorg og trygghet, samt skape en positiv barnehagehverdag med lek og læring. Ansatt siden august 2016.

Inger-Lise Fosså

Stilling: Pedagogisk medarbeider
930 95 821
inger-lise@bakkehaugenbhg.no

Ekrokosaur

Harald Bøe Moen

Stilling: Pedagogisk leder
harald.bakkehaugen@barnehage.no

Harald er utdannet adjunkt og ønsker å gi barna en trygg,spennende og leken hverdag,der deres ønsker,tanker og behov skal settes i fokus.Ansatt siden 2003.Tar barnehagelærerutdanning på deltid.

Christine Trulssen

Stilling: Pedagogisk leder
909 43 244
christine.bakkehaugen@barnehage.no

Christine er utdannet barnehagelærer. Hun er opptatt av omsorg, vennskap og lek i hverdagen. Vektlegger viktigheten av sosial kompetanse og anerkjennelse. Ansatt siden august. 2016.

Dana Vladetic

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Andre ansatte

Rakhshanda Yasmin

Stilling: Annet
40172518
yasmin.bakkehaugen@barnehage.no

Yasmin er kjøkkenansvarlig i Bakkehaugen. Hun har jobbet hos oss siden oktober 2014. Ansatt 50%.

Laila Tjugum

Stilling: Daglig leder
22 23 41 66
bakkehaugen@barnehage.no

Laila er utdannet barnevernspedagog, har tatt videreutdanning i barnhagepedagogikk og småbarnspedagogikk. Er opptatt av barns medbestemmelse i barnehagedagen. Ansatt siden august 2012.Daglig leder siden juni 2016.

Ane Omland

Stilling: Pedagogisk medarbeider
ane@bakkehaugenbhg.no

Utdannet spansklærer og har jobbet i Bakkehaugen siden juni 2013. Ane vektlegger omsorg og respekt for barna og deres læringsprosesser i sin praksis. Ansatt 20 %.