Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020

Minner om at barnehagen holder stengt følgende datoer, da de er viet til planleggingsdager for personalet: - fredag 30.08.19 - fredag 01.11.19 - fredag 07.02.20 - fredag 22.05.20