Fra en barnehagehverdag

Det har vært nok en innholdsrik uke på haugen

Det er plantet ute

Dyrehagetog i garderoben

 Fotografen var på besøk på tirsdag. Samme dag hadde vi brannøvelse og besøk av tre ernæringsstudenter som lagde grønnsakssuppe sammen med barn!