Vedtekter

Vedtekter for Bakkehaugen barnehage fastsatt på årsmøte 15. mai 2018