Vedtekter

Vedtekter for Bakkehaugen barnehage fastsatt på årsmøte 7. april 2016