Bamser

Bamsene er de yngste barna hos oss, ett- og toåringene. Bamsene holder til på Bamsebo, hvor variasjon på aktiviteter er stor. Vi har vårt eget puterom hvor vi får utviklet våre motoriske ferdigheter. En dag i uka er vi på tur, turene er som oftest til steder i nærmiljøet. Bamsene er også mye sammen med de andre barnegruppene, og sterke bånd knyttes på tvers av aldersgruppene.