Ekorn

Omsorg, lek og læring henger sammen og er tre grunnleggende elementer i livet i ekorngruppa. Treåringene i ekorngruppa skal oppleve at omsorg, lek og glede står sentralt. Da får barna det bra, og de får et godt grunnlag for gode opplevelser og læring. Samarbeid og utvikling av sosiale ferdigheter er også viktige temaer vi fokuserer på. Ekorngruppa samarbeider mye med krokodiller og dinosaurer på turer.