Bakkehaugen, et område med lang historie

Hovedhuset på Bakkehaugen gård, 1940

Bakkehaugen Gård

Bakkehaugen gård er et område som før lå under gården Bakke. Den lå i bakkeskråningen mot Akerselva og er nå revet. Gården er kjent fra kilder fra første halvdel av 1500-tallet.

Dagens hovedbygning på Bakkehaugen ble reist av boktrykker Carl Grøndahl i 1911. Den opprinnelige en-etasjes hovedbygning med svalgang mot gården er også bevart. Her bodde den kjente legpredikanten Hans Nielsen Hauge fra 1811 til 1817. Han var en av de første som dyrket poteter i stor stil, og var kjent for store avlinger. Hauge grunnla Bakke mølle ved Akerselva. Mølleveien/Møllesvingen har navn etter bøndenes kjerrevei til Møllen. I 1931 skjenket Carl Grøndahl 160 dekar av Bakkehaugen gård til Vestre Aker menighet. Forutsetningen var at det skulle bygges en kirke som skulle finansieres ved salg av tomter. Gaven forutsatte også at 16 dekar av området skulle settes av til lekeplass, park og friareal.

Her er det blant annet er voksested for over 60 forskjellige planter. En av dem er den sårbare Dragehodeblomsten. Dette er en fredet blomst.

I dag fremstår Bakkehaugen barnehage som en liten perle oppe på denne historiske og frodige haugen.

 

 

(Bilde hentet fra oslobilder.no: http://www.oslobilder.no/OMU/OB.Z16490?query=bakkehaugen+gård&count=4&search_context=1&pos=1)