Legorommet

På legorommet er det lagt til rette for lek med lego, men også for tegning, malingsaktiviteter og spill.

Dinosaurene har 5-årsklubb her en gang i uka.

Fellesbilde, februar 2016