Handlingsplan mot mobbing - forebygging og handling

I Bakkehaugen jobber vi kontinuerlig for et godt miljø for barna å utvikle seg sammen i. Som et forebyggende tiltak, men også for å være i forkant eventuelle saker, utviklet tre foreldre, en ansatt og styrer våren 2015 dette dokumentet i samarbeid.

Du kan lese hele handlingsplanen her.