Ekrokosaur

Ekrokosaur er en sammensetning av Ekorn, Krokodiller og Dinosaur. Det betegner gruppa i barnehagen der de eldste barna går.

 Den eldste gruppa benytter seg i hovedsak av Kjøkkenet, Scenerommet, Legorommet og Togrommet i løpet av dagen, men de er heller ikke ukjente på Bamsebo. Ekrokosaur er mye sammen i løpet av barnehagehverdagen. 

For mer informasjon om hver enkelt aldersgruppe, se egne punkter under "Avdelinger".