Praktisk informasjon

Bakkehaugen barnehage er en privat, foreldredrevet barnehage. Vi har plass til 30 barn i alderen 1-6 år.

Barnehagen åpner 07:30 og stenger 17.00, barna må være hentet til 16.45.

Barnehagen har stengt i romjulen, påskeuken, og fire uker i juli.

I løpet av året har vi fire planleggingsdager, da er barnehagen stengt.

Barnehagen har to dugnader i året, vår og høst.

 

Dagsrytme (tidspunktene er veiledende):

07:30: Barnehagen åpner.  Lek.

10:00: Samlinger/temaarbeid i grupper. 

11:00: Lunsj.

12:00: Soving for de yngste. Utetid for de eldste/de som ikke skal sove. 

14:00: Ettermiddagsmat.

15:00: Hvilestund for de som ønsker. Lek.

 

For en mer utfyllende oversikt over dagen, se her.