Vanntilvenning og gymsal på NIH

Som et ekstra tilbud til barna leier Bakkehaugen barnehage lokaler hos NIH. Barnehagen er opptatt av at barna skal være aktive og ha et naturlig forhold til fysisk fostring. Hos NIH leier vi plaskebasseng (vanntilvenning) og turnsal.