Tilvenning på Bamsebo

En forutsetning for trygge barn er trygge foreldre.

Tilvenningen hos oss på Bamsebo handler om at barn og foreldre skal bli trygge. Vi har et skriv om tilvenning som vi bruker som veiledning i tilvenningstiden.

Ved oppstart får hvert barn sin egen tilknytnings-voksen. I samarbeid med foreldrene tilrettelegger denne voksne for en best mulig tilvenning for barnet.

Alle barn er forskjellig og derfor vil også enhver tilvenning være forskjellig.

I juni har vi besøksdag, hvor barn og foreldre blir tilbudt å komme på besøk. Da får de hilse på oss som arbeider på avdelingen, mulighet til å stille spørsmål og skrivet om tilvenning med navnet på barnets tilknytnings-person og oppstartsdato.