Foreldresamarbeid

Trygge foreldre er en forutsetning for trygge barn i barnehagen.

Trygge foreldre skaper trygge barn i barnehagen. Et godt og velfungerende samarbeid mellom barnehage og hjem er avgjørende for barnets trivsel og utvikling. Den viktigste delen av dette samarbeidet er den daglige, muntlige kommunikasjonen i garderoben eller på avdelingen, når barnet bringes og hentes. I Bakkehaugen legger vi også til rette for en rekke møter mellom foreldre og barnehage utenom hverdagskommunikasjonen. Dette er blant annet foreldrekaffeer/frokoster, to foreldremøter, to foreldresamtaler (vår og høst).